פיתוח מנהלים בארגונים חינוכיים

תפקיד המנהל בארגון החינוכי הוא תפקיד מורכב, המביא לידי ביטוי הן את הצד הארגוני והן את הצד החינוכי.
ניהול כזה זקוק לליווי ופיתוח המשלבים את שני הפנים של התפקיד- החינוכי והארגוני. תכנית פיתוח מנהלים בארגון חינוכי תכלול התייחסות להיבטים הארגוניים הרלוונטיים לכל ארגון, תוך התייחסות מיוחדת להיבטים הארגוניים הייחודים המאפיינים מערכת חינוך. לצד ההתייחסות להיבטים ארגוניים, נבנה יחד את ההיבטים הקשורים למטרות החינוכיות הרלוונטיות, ומתוך כך נצא לתוכנית פעולה ישימה בתוך הארגון של הטמעה והערכות ארגונית. 
תוכניות פיתוח מנהלים עשויות להתקיים סביב צורך ארגוני מוגדר, או לאחר אבחון ארגוני וזיהוי צרכים ייחודים לארגון. 
נושאי הכשרות למנהלים בארגונים חינוכיים לדוגמה:
 
סדנת תקשורת מיטבית - מטרתה של הסדנה להציג את התיאוריה המבוססת על מחקרם של תומס וקילמן, ושילוב תיאוריה זו עם מודל הTA והמודל האלדריאיני לתקשורת. מתוך ההבנה של כל משתתף את סגנונות התקשורת שלו עצמו (או עצמה) ושל תלמידיו (ותלמידותיו), עולה היכולת של כל אחד מהמורים/ מנהלים לתקשר טוב יותר ולהעביר מסר בצורה בהירה יותר.
סדנת פרזנטציה אפקטיבית- קול, תנועה, ידיים, מבט, בטחון, הופעה- חמישה מרכיבים בסיסים בהדרכה נכונה.  סדנה חוויתית הבנויה על התנסות הקהל, ומבוססת על עקרונות של עמידה מול קהל.
סדנת סגנונות תקשורת- מבוססת על שלושה מודלים של תקשורת- מודל הTA, מודל הורה- בוגר- ילד ומודל תקשורת חיובית. מטרת הסדנה לשפר את מיומנויות התקשורת של המנהלים בארגון דרך אבחון סגנון התקשורת שלהם אל מול זה של עובדיהם.
סדנת טיפול בהתנגדויות- הסדנה מבוססת על תיאוריות פסיכולוגיות של התנגדות לצד כלים פרקטיים לנטרול התנגדות. מטרת הסדנה לאפשר למנהלים לייצר תקשורת זורמת המקטינה אתגרים משמעתיים בתוך הארגון.
כלים לניהול דיון- נבחן את מקומו של המנהל ביצירת ושימור הידע בכיתה, תוך שותפות עם העובדים. הבסיס לסדנה נשען על תפיסות של חינוך דיאלוגי ככלי ליצירת ידע.
אם ברצונך ליצור סדנה לפיתוח מנהלים המותאמת לארגון שלך, זה הזמן ליצור איתי קשר ואבנה עבורך את הסדנה המתאימה.

מדריך להורות במתנה

שתפו